Mặc đồ công sở sục trong xe hơi có xe chạy ngang qua :)))